Każda osoba ma prawo złożyć skargę.
Tu składamy m.in.: skargi na drugiego gracza/użytkownika.