Od dnia 01.05.2020 roku, obowiązuje nowa punktacja za “RM” Ranking Miesięczny.

Zmiana premiowania punktami za turnieje, ma za zadanie zwiększyć poziom rywalizacji pomiędzy graczami jak i również wpływać mobilizująco do indywidualnego “podejścia” graczy do meczów.

Po analizach poszczególnych turniejów, stwierdzamy, że na poszczególnych etapach rozgrywek, zmienia się stopień mobilizacji do zajęcia wyższego miejsca, gdyż zajęcie niższego miejsca nie wpłynie znacząco na pozycję w rankingu danego gracza.

Punktacja przedstawia się następująco:

0 0 vote
Article Rating