Regulamin „ Ranking Miesięczny”
FIFA 20 PS4, FIFA 20 Xbox One
Wchodzi w życie z dniem publikacji.

W  rozgrywkach obowiązuje: (gdy wskazany Ranking Miesięczny)
– Regulamin rozgrywek myfifa.pl oraz gdy wskazane indywidualne zasady turnieju określone w regulaminie turnieju przez prowadzącego dany turniej.
– Gdy turniej nie jest zaliczany do rankingu miesięcznego oznaczono informację „nie zaliczany do rankingu RM”
– Punktacja – wg. Punktacji „Rankingu miesięcznego”.
– Zwycięzcy rankingu miesięcznego”- według podanych informacji w danym okresie rozliczeniowym „Rankingu miesięcznego” wg. punktacji rankingu miesięcznego”.
– Gdy gracze mają tyle samo punktów, o awansie decyduje:
1. Ilość wygranych turniejów w danym całym cyklu, którego dotyczy ranking.
2. Wyższe zajmowane miejsca w turniejach w danym całym cyklu, którego dotyczy ranking.
3. Ilość rozegranych turniejów.

Informacje:
Do „ Rankingu miesięcznego ” nie zalicza się punktów gdy:
– gdy w turnieju po zakończonych zapisach do turnieju lista uczestników jest mniejsza niż 8 osób.
– gdy w turnieju występuje zapis “nie zaliczany do rankingu miesięcznego”.
– gdy użytkownik/gracz nie rozegra 50% meczów (gdy suma meczy jest nieparzysta, wymagane jest 50%+1 rozegranych meczów).

Nagrody:
Dostępne w danym przedziale czasowym – wymienione w danym okresie za Ranking Miesięczny “RM” za dany okres.

Regulamin by myfifa.pl
Zakaz kopiowania.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.
W sprawach nie uregulowanych stosowana jest decyzja administratora/właściciela.
Błędy wynikające ze złego zrozumienia regulaminu lub jego przekazania myfifa.pl nie ponosi odpowiedzialności, a zarazem zobowiązuje się do uzupełnienia jego treści.