Regulamin „ Ranking Miesięczny”
FIFA 20 PS4, FIFA 20 Xbox One
Wchodzi w życie z dniem publikacji.

W  rozgrywkach obowiązuje: (gdy wskazany Ranking Miesięczny)
– Regulamin rozgrywek myfifa.pl oraz gdy wskazane indywidualne zasady turnieju określone w regulaminie turnieju przez prowadzącego dany turniej.
– Gdy turniej nie jest zaliczany do rankingu miesięcznego oznaczono informację „nie zaliczany do rankingu RM”
– Punktacja – wg. Punktacji „Rankingu miesięcznego”.
– Zwycięzcy rankingu miesięcznego”- według podanych informacji w danym okresie rozliczeniowym „Rankingu miesięcznego” wg. punktacji rankingu miesięcznego.

– Gdy gracze mają tyle samo punktów, o awansie decyduje:
1. Wyższe zajmowane bezpośrednie miejsca w turniejach w całym cyklu rankingu, którego dotyczy ranking.
2. Ilość rozegranych turniejów.
3. Większa ilość strzelonych bramek w całym cyklu rankingu, w danym okresie rankingu, którego dotyczy ranking.

Ważne Informacje:
Do „ Rankingu miesięcznego ” nie zalicza się punktów gdy:
– gdy w turnieju po zakończonych zapisach do turnieju, lista uczestników jest mniejsza niż 8 osób.
– gdy w turnieju występuje zapis “nie zaliczany do rankingu miesięcznego”.
– gdy użytkownik/gracz nie rozegra 50% meczów (gdy suma meczów jest nieparzysta, wymagane jest 50%+1 rozegranych meczów) – dotyczy turniejów grupowych.
gdy użytkownik/gracz nie rozegra swojego meczu/meczów w danej rundzie – nie otrzyma punktów do Rankingu Miesięcznego – dotyczy turniejów typu “drabinka”.
– na mecz z przeciwnikiem umawiamy się na konkretną datę oraz godzinę, w celu ewentualnego dowodu do przyznania walkowera.
– termin poszczególnej rundy może zostać przedłużony na wniosek gracza – należy podać racjonalny powód, pkt. 10.10 regulaminu myfifa (decyzję podejmuję moderator turnieju lub administrator). Moderator/administrator może nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu.

Walkowery: wpis z regulaminu rozgrywek myfifa pkt. 10
Głównym kanałem komunikacji meczowej jest:
– dla graczy konsoli PS4 jest:
komunikacja poprzez komunikator na koncie PSN.

– dla graczy konsoli Xbox One jest
:

komunikacja za pomocą usługi Xbox Live.
Tylko z “rozmów” graczy w sprawie meczu na ww. komunikatorach, są podstawą przyznania ewentualnego walkowera.
Załączamy screeny z rozmowy Xbox Live lub PSN najlepiej z minimum 3-ech z różnych dni.

Nagrody:
Dostępne w danym przedziale czasowym – wymienione w danym okresie za Ranking Miesięczny “RM” za dany okres.

Regulamin by myfifa.pl
Zakaz kopiowania.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

W sprawach nie uregulowanych stosowana jest decyzja administratora/właściciela.
Błędy wynikające ze złego zrozumienia regulaminu lub jego przekazania myfifa.pl nie ponosi odpowiedzialności, a zarazem zobowiązuje się do uzupełnienia jego treści.