Regulamin „ CFL” Cyber Fifa League
FIFA 21 PS4, FIFA 20 Xbox One
Wchodzi w życie z dniem publikacji.

Organizatorem rozgrywek na platformie rankingowo-społecznościowej www.myfifa.pl jest administracja myfifa.
Rozgrywki odbywają na oryginalnej wersji gry FIFA 21 od EA Sports.
Gracz zobowiązany jest korzystać z oryginalnego konta PSN ID/Xbox Live wpisanego w swoim profilu na stronie myfifa.pl.
Zabronione jest rozgrywanie meczów na innym koncie PSN ID/Xbox Live, niż podane w swoim profilu, za wykrycie nieprawidłowego konta gracz zobowiązany jest powtórzyć mecz/mecze lub może otrzymać walkower na korzyść przeciwnika.
Uczestnikiem/graczem turnieju, jest osoba, która bierze udział w turnieju.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin CFL”) dotyczy rozgrywek Turnieju FIFA 21 podczas obowiązywania turnieju: Cyber Fifa League CFL w grze FIFA 21 na konsoli PlayStation 4 oraz Xbox One.
1.2 Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
1.3 Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
1.4 Udział w Turnieju jest bezpłatny.

2. ROZGRYWKA MECZOWA, SYSTEM ROZGRYWEK, TERMIN ROZEGRANIA MECZÓW
2.1 Mecze rozgrywane są w jednym etapie turnieju: turniej ligowy – rozgrywka ligowa – jedna runda.
2.2 Punktacja: Wygrana 3 pkt. Remis 1 pkt. Porażka 0 pkt.
2.3 Tryb gry: FIFA 21 składy on-line – uczestnicy turnieju grają dowolną drużyną klubową, drużyny mogą się “powtarzać” tj. dopuszczalny jest mecz np. Barcelona vs Barcelona.
W każdej kolejce ligowej, uczestnik turnieju może, ale nie musi, grać inną drużyną klubową (całkowita dowolność drużyn klubowych, w każdej kolejce! tj. np. gracz w danej kolejce gra Barceloną, a w drugiej Chelsea Londyn.)
2.4 Mecze rozgrywane są poprzez mecz towarzyski, w formacie mecz towarzyski.
2.5 Organizatorzy wyznaczają termin poszczególnej kolejki grupy ligowej, która w danym przedziale dniowym powinna być rozegrana.
2.6 Godziny rozgrywania meczów: Godzinami rozgrywania meczów jest pora dnia w przedziale godzinowym 10:00 – 23:59, możliwe jest rozgrywanie meczów w innych porach dnia, o ile obie strony zainteresowane wyrażą taką wolę.

3.
USUNIĘCIE ZAWODNIKA Z TURNIEJU
Gdy uczestnik turnieju zostanie usunięty z turnieju, jego mecze zostają anulowane, a punkty za te mecze usunięte.

4. JEŻELI GRACZE MAJĄ IDENTYCZNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW O AWANSIE DECYDUJĄ:
– w przypadku, gdy dwie drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą: bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami, a przy remisie różnica zdobytych i straconych bramek, w następnej kolejności większa liczba zdobytych bramek.
W sytuacji gdy trzy zespoły lub więcej będą miały tyle samo punktów, decyduje zasada “małej tabeli” między zainteresowanymi.

5. GDY ROZŁĄCZY MECZ:

Gdy połączenie zostanie “zerwane” w ciągu gry dogrywamy:
– jeżeli przerwie od 1 – 10 minuty dogrywamy 90 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 11 – 20 minuty dogrywamy 80 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 21 – 30 minuty dogrywamy 70 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 31 – 40 minuty dogrywamy 60 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 41 – 50 minuty dogrywamy jedną połowę.
– jeżeli przerwie od 51 – 60 minuty dogrywamy 40 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 61 – 70 minuty dogrywamy 30 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 71 – 80 minuty dogrywamy 20 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 81 do 90+ dogrywamy 10 minut spotkania.

6. USTAWIENIA ONLINE W GRZE FIFA:
Ustawienia gry obowiązują dla wszystkich rozgrywanych spotkań:

– długość połowy: 6 minuty
– poziom trudności: klasa światowa
– szybkość gry: normalna
– kartki, spalone, kontuzje: włączone.
– zagrania ręką: wyłączone
– sterowanie: dowolne
– składy: online
– dodatkowe ustalenia w grze: gdy zawodnik otrzyma czerwoną kartkę, a połączenie zostanie zerwane, po ponownym połączeniu, gracz którego zawodnik otrzymał karę, nie może być w kadrze meczowej.

7. WALKOWERY
7.1 Kanałem komunikacji meczowej jest: PSN – PS4/Xbox One – komunikator Xbox.
Tylko z “rozmów” graczy w sprawie meczu na ww. komunikatorach, administrator rozgrywek przyznaje ewentualne walkowery.
7.2 Jeżeli gracz, nie odpisuje na widomości, a termin zakończenia poszczególnej rundy jest bliski zakończenia, zainteresowany uczestnik może wnioskować o walkower na swoją korzyść.
7.3 W przypadku braku możliwości połączenia się ze swoim przeciwnikiem, następuje losowanie zwycięzcy, pod warunkiem że jeden z graczy zgłosił do administratora taką sytuację. Losowanie przeprowadza administrator, niekoniecznie na żywo.
7.4 Uczestnik turnieju może odwołać się od wyniku, jeżeli stwierdzi, że zaistniały problemy techniczne („lagi”) w trakcie meczu, w tym celu gracz poszkodowany, powinien okazać “dowody” w postaci nagrań z meczu wskazujące na winę przeciwnika. Administrator rozgrywek w takim przypadku może zażądać od zainteresowanych stron zrzutu ekranu z testu prędkości łącza internetowego.
7.5 Uczestnik turnieju może wnioskować o przedłużenie terminu w tym celu, należy skontaktować się z administratorem rozgrywek, administrator może nie wyrazić zgody, na przedłużenie terminu.
7.6 Na mecz z przeciwnikiem należy umawiać się na konkretną datę oraz godzinę, w celu ewentualnego dowodu do przyznania walkowera.

8. ZAKAZY
8.1 „Gra na czas” poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku, w takim wypadku wymagane jest ponowne rozegranie meczu. Aby administrator mógł nakazać powtórzenie meczu, jedna ze stron powinna przedstawić nagranie w postaci zapisu video, gdzie owa sytuacja występuje.
Ocena administratora
rozgrywek jest zawsze obiektywna i rzetelna.
8.2 Używania przekleństw oraz obraźliwych wpisów w komunikacji z administracją oraz innymi uczestnikami turnieju.

9. KARY
9.1 Uczestnik turnieju może zostać ukarany za:
– fałszowanie wyników
– wprowadzanie w błąd przeciwnika
– stosowanie wulgaryzmów, obraźliwych słów do uczestników turnieju
– odmowa podania wyniku/wyników

10. WYMIARY KAR
10.1 Obrażanie gracza po meczu – decyzja administratora, należy przedstawić dowody w postaci zrzutów ekranu z rozmów z uczestnikiem turnieju.
10.2 Usunięcie z turnieju – jeżeli gracz nie rozegra swoich meczów w dwóch kolejnych kolejkach, zostanie usunięty z turnieju.

11. OSTRZEŻENIA
11.1 Uczestnik turnieju może otrzymać ostrzeżenie za:
– nierozegranie meczu/meczów
– umyślne wyjście z gry przed czasem

12. NAGRODY
12.1 Dla najlepszych uczestników nagrody rzeczowe.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1 Administratorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie zgłoszona uczestnikom turnieju.
13.2 W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.
13.3 Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmioty odpowiedzialne za organizacje Turnieju w celu jego skutecznego przeprowadzenia. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych, sprzedażowych bądź innych niezwiązanych z organizacją turnieju.
Turniej FIFA 21 nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani jej licencjodawców.

Załącznik: Ważne Informacje w skrócie:

Głównym kanałem komunikacji meczowej jest:
– dla graczy konsoli PS4 jest:
komunikacja poprzez komunikator na koncie PSN.
– dla graczy konsoli Xbox One jest:
komunikacja za pomocą usługi Xbox Live.
Tylko z “rozmów” graczy w sprawie meczu na ww. komunikatorach, są podstawą przyznania ewentualnego walkowera.
Załączamy screeny z rozmowy Xbox Live lub PSN najlepiej z minimum 3-ech z różnych dni.
Jeżeli gracze mają identyczną ilość punktów o awansie decydują:
– w przypadku, gdy dwie drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą: bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami, a przy remisie różnica zdobytych i straconych bramek, w następnej kolejności większa liczba zdobytych bramek.
W sytuacji gdy trzy zespoły lub więcej będą miały tyle samo punktów, decyduje zasada “małej tabeli” między zainteresowanymi.

Kary:
Usunięcie z turnieju – jeżeli gracz nie rozegra swoich meczów w dwóch kolejnych kolejkach, zostanie usunięty z turnieju.
Nagrody:
Dostępne w danym przedziale czasowym – wymienione w zakładce nagrody za dany okres.

Regulamin by myfifa.pl
Zakaz kopiowania.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.
W sprawach nie uregulowanych stosowana jest decyzja administratora/właściciela.
Błędy wynikające ze złego zrozumienia regulaminu lub jego przekazania myfifa.pl nie ponosi odpowiedzialności, a zarazem zobowiązuje się do uzupełnienia jego treści.r