Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na http://myfifa.pl

Prywatność Użytkowników w platformie rankingowo-społecznościowej serwisu myfifa.pl jest objęta działaniami przez myfifa.pl zapewniającymi ochronę danych osobowych użytkowników.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
– możliwości logowania do serwisu.
– utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Cookies. Każda przeglądarka internetowa daje taką możliwość.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest myfifa.pl.
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na serwerze Serwisu w strefie bezpieczeństwa z ograniczonym dostępem.
Myfifa.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia usług lub organizowania konkursów na stronach serwisu.

Bezpieczeństwo

Zmiany danych i informacji może zostać wykonana przez operatora serwisu, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników serwisu.

Odmowa zamieszczenia

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

kontakt: 

Akceptuję politykę prywatności.